ฉุด (잡아 당기다, 끌고 가다)

ฉุด ภาษาเกาหลี 잡아 당기다, 끌고 가다

ตัวอย่าง : 여자를 끌고 가서 강간하다 (ยอ-จา-รึล กึล-โก คา-ซอ คัง-กัน-ฮา-ดา) – ฉุดผู้หญิงไปข่มขืน

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog