ฉีด (뿌리다, 뿜다)

ฉีด ภาษาเกาหลี 뿌리다, 뿜다

ตัวอย่าง : 주사를 놓다 (ชู-ซา-รึล โน-ทา) – ฉีดยา

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog