ฉีก (찢다)

ฉีก ภาษาเกาหลี 찢다

ตัวอย่าง : 찢어 버리다 (จิ-จอ พอ-รี-ดา) – ฉีกทิ้ง

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog