ฉะนั้น (그래서, 그러므로, 그러니)

ฉะนั้น ภาษาเกาหลี 그래서, 그러므로, 그러니

ตัวอย่าง : 배가 아팠다. 그래서 일하러 가지 않았다 (เพ-กา อา-พัด-ตะ. คือ-เร-ซอ อิล-ฮา-รอ คา-จี อา-นัด-ตะ) – ปวดท้องฉะนั้นจึงไม่ได้ไปทำงาน

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog