จ้องมอง (주시하다, 응시하다)

จ้องมอง ภาษาเกาหลี 주시하다, 응시하다

ตัวอย่าง : 문을 주시하다 (มุ-นึล ชู-ชิ-ฮา-ดา) – จ้องมองที่ประตู

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog