จ่าย (지불하다, 지급하다)

จ่าย ภาษาเกาหลี 지불하다, 지급하다

ตัวอย่าง : 월급을 지불하다 (วอล-กือ-บึล ชิ-บุล-ฮา-ดา) – จ่ายเงินเดือน

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog