จุดประสงค์ (목적, 의도, 목표)

จุดประสงค์ ภาษาเกาหลี 목적, 의도, 목표

ตัวอย่าง : 희망을 가지다 (ฮี-มึล คา-จี-ดา) – มีจุดประสงค์

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog