จืด (싱겁다)

จืด ภาษาเกาหลี 싱겁다

ตัวอย่าง : 음식이 싱겁다 (อึม-ชิ-กี ชิ-กอบ-ตะ) – อาหารจืด

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog