จำหน่าย (팔다, 판매하다,발행하다)

จำหน่าย ภาษาเกาหลี 팔다, 판매하다,발행하다

ตัวอย่าง : 과일을 팔다 (ควา-อี-รึล พัล-ดา) – จำหน่ายผลไม้

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog