จำกัด (제한하다)

จำกัด ภาษาเกาหลี 제한하다

ตัวอย่าง : 시간을 제한하다 (ชิ-กา-นึล เช-ฮัน-ฮา-ดา) – จำกัดเวลา

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog