จาม (찍다, 내리치다)

จาม ภาษาเกาหลี 찍다, 내리치다

ตัวอย่าง : 도끼로 나무를 찍다 (โท-กี-โร นา-มู-รึล ชิก-ตะ) – ใช้ขวานจาม่ต้นไม้

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog