จับกุม (체포하다)

จับกุม ภาษาเกาหลี 체포하다

ตัวอย่าง : 도둑을 체포하다 (โท-ดุ-กึล เช-โพ-ฮา-ดา) – จับกุมขโมย

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog