จม (잠기다, 가라앉다)

จม ภาษาเกาหลี 잠기다, 가라앉다

ตัวอย่าง : 물에 잠기다 (มุ-เร ชับ-กี-ดา) – จมน้ำ

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog