จดหมายตอบ (답장)

จดหมายตอบ ภาษาเกาหลี 답장

ตัวอย่าง : 답장을 받다 (ทับ-จา-งึล พัด-ตะ) – ได้รับจดหมายตอบ

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog