จดทะเบียน (등기하다, 등록하다)

จดทะเบียน ภาษาเกาหลี 등기하다, 등록하다

ตัวอย่าง : 사업을 등록 (ซา-ออ-บึล ทึง-รก) – ทดทะเบียนการค้า

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog