จงใจ (일부러…하다)

จงใจ ภาษาเกาหลี 일부러…하다

ตัวอย่าง : 일부러 안 가다 (อิล-บู-รอ อัน คา-ดา) – จงใจไม่ไป

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog