ง่วง (졸리다)

ง่วง ภาษาเกาหลี 졸리다

ตัวอย่าง : 하루 종일 졸리다 (ฮา-รู โช-งิล พล-รี-ดา) – ง่วงทั้งวัน

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog