งาช้าง (상아)

งาช้าง ภาษาเกาหลี 상아

ตัวอย่าง : 상아는 비싸지만 예쁘다 (ซา-งา-นึน พี-ซา-จี-มัน เย-ปือ-ดา) – งาช้างแพงแต่สวย

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog