งม (더듬어 찾다, 채집하다)

งม ภาษาเกาหลี 더듬어 찾다, 채집하다

ตัวอย่าง : 조개를 채집하다 (โค-เก-รึล เช-จิ-พา-ดา) – งมหอย

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog