งดงาม (아름답다, 훌륭하다)

งดงาม ภาษาเกาหลี 아름답다, 훌륭하다

ตัวอย่าง : 경치가 아름답다 (คยอง-ชิ-กา อา-รึม-ดับ-ตะ) – ทิวทัศน์งดงาม

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog