ฆ้อง (징)

ฆ้อง ภาษาเกาหลี 징

ตัวอย่าง : 징을 치다 (ชิ-งึล ชิ-ดา) – ตีฆ้อง

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog