ฆ่าเวลา (시간을 소비하다, 시간을 없애다)

ฆ่าเวลา ภาษาเกาหลี 시간을 소비하다, 시간을 없애다

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog