ค้าน (반대하다)

ค้าน ภาษาเกาหลี 반대하다

ตัวอย่าง : 그의 생각에 반대하다 (คือ-เอ เซง-กา-เก พัน-เด-ฮา-ดา) – ค้านความคิดของเขา

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog