ค้างคาว (박쥐)

ค้างคาว ภาษาเกาหลี 박쥐

ตัวอย่าง : 박쥐는 동굴에 산다 (พัก-ชวี-นึน ทง-กุ-เร ซัน-ดา) – ค้างคาวอยู่ในถ้า

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog