ค้อน (망치)

ค้อน ภาษาเกาหลี 망치

ตัวอย่าง : 망치로 못을 박다 (มัง-ชิ-โร โม-ซึล พัก-ตะ) – ตอกตะปูด้วยค้อน

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog