ค่าเชื่อม (접속어)

ค่าเชื่อม ภาษาเกาหลี 접속어

ตัวอย่าง : 연결하다 (ยอน-กยอล-ฮา-ดา) – เชื่อม

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog