ค่อยๆ (천천히, 서서히, 아주 살살)

ค่อยๆ ภาษาเกาหลี 천천히, 서서히, 아주 살살

ตัวอย่าง : 아기가 천천히 걷다 (อา-กี-กา ชอน-ชอน-ฮี คอด-ตะ) – เด็กค่อยๆเดิน

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog