ค่อนข้าง (비교적…하다)

ค่อนข้าง ภาษาเกาหลี 비교적…하다

ตัวอย่าง : 비교적 좋다 (พี-กโย-จอก โช-ทา) – ค่อนข้างดี

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog