คุ้นเคย (익숙하다,친숙하다, 낯익다)

คุ้นเคย ภาษาเกาหลี 익숙하다,친숙하다, 낯익다

ตัวอย่าง : 낯익은 사람 (นา-ชิ-กึน ซา-รัม) – คนคุ้นเคย

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog