คืน (반납하다, 갚다, 돌려 주다)

คืน ภาษาเกาหลี 반납하다, 갚다, 돌려 주다

ตัวอย่าง : 책을 반납하다 (เซ-กึล พัน-นา-พา-ดา) – คืนหนังสือ

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog