คีบ (집다)

คีบ ภาษาเกาหลี 집다

ตัวอย่าง : 젓가락으로 고기를 집다 (ชอด-กา-รา-กือ-โร โค-กี-รึล ชิบ-ตะ) – คีบเนื้อด้วยตะเกียบ

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog