คิดว่า (~라고 생각하다)

คิดว่า ภาษาเกาหลี ~라고 생각하다

ตัวอย่าง : 비가 올 것이라고 생각하다 (พี-กา อล กอ-ชิ-รา-โก เซง-กา-คา-ดา) – คิดว่าฝนจะตก

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog