คิดถึง (그리워하다,보고 싶다)

คิดถึง ภาษาเกาหลี 그리워하다, 보고 싶다 อ่านว่า คือ-รี-วอ-ฮา-ดา,โพ-โก-ชิ่พ-ตะ

คิดถึง (그리워하다,보고 싶다)
คิดถึง (그리워하다,보고 싶다)

ตัวอย่างประโยค

언니를 그리워하다 อ่านว่า ออน-นี-รึล-คือ-รี-วอ-ฮา-ดา

แปลว่า คิดถึงพี่สาว

고향친구를 그리워하다 อ่านว่า โก-ฮยัง-ชิ่น-กู-รึล-คือ-รี-วอ-ฮา-ดา

แปลว่า คิดถึงเพื่อนเก่า

옛날을 그리워하다  อ่านว่า เยช-นา-รึล-คือ-รี-วอ-ฮา-ดา

แปลว่า คิดถึงสมัยเก่า, คิดถึงความหลัง

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog