คำตอบถูกต้อง (대답이 맞다, 정답이다)

คำตอบถูกต้อง ภาษาเกาหลี 대답이 맞다, 정답이다

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog