คำขวัญ (표어)

คำขวัญ ภาษาเกาหลี 표어

ตัวอย่าง : 지방의 표어 (ชิ-พา-เง พโย-ออ) – คำขวัญประจำจังหวัด

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog