คั่ว (볶다)

คั่ว ภาษาเกาหลี 볶다

ตัวอย่าง : 고추를 볶다 (โค-ชู-รึล พก-ตะ) – คั่วพริก

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog