คอ ภาษาเกาหลี 목

ตัวอย่าง : 목 마르다 (มก มา-รือ-ดา) – คอแห้ง

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog