คอย (기다리다)

คอย ภาษาเกาหลี 기다리다

ตัวอย่าง : 친구를 기다리고 있다 (ชิน-กู-รึล คี-ดา-รี-โก อิด-ตะ) – กำลังคอยเพื่อน

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog