คอนกรีต (콘크리트)

คอนกรีต ภาษาเกาหลี 콘크리트

ตัวอย่าง : 콘크리트 도로 (คน-คือ-รี-ทือ โท-โร) – ถนนคอนกรีด

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog