คอก (우리)

คอก ภาษาเกาหลี 우리

ตัวอย่าง : 돼지 우리 (ทเว-จี อู-รี) – คอกหมู

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog