คว่ำ (엎드리다, 뒤엎다, 뒤집히다)

คว่ำ ภาษาเกาหลี 엎드리다, 뒤엎다, 뒤집히다

ตัวอย่าง : 바닥에 엎드리다 (พา-ดา-เก ออบ-ทือ-รี-ดา) – คว่ำที่พื้น

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog