ความโลภ (욕심)

ความโลภ ภาษาเกาหลี 욕심

ตัวอย่าง : 욕심에 눈이 멀다 (ยก-ชิ-เม นุ-นี มอล-ดา) – ตาบอดเพราะความโลภ

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog