ความเร็ว (속도)

ความเร็ว ภาษาเกาหลี 속도

ตัวอย่าง : 속도가 좊다 (ซก-โต-กา ชบ-ตะ) – ความเร็วสูง

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog