ความร้อน (열, 열기)

ความร้อน ภาษาเกาหลี 열, 열기

ตัวอย่าง : 열기를 식히다 (ยอล-กี-รึล ซิ-คา-ดา) – ลดความร้อน

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog