ความรู้ (지식, 학식)

ความรู้ ภาษาเกาหลี 지식, 학식

ตัวอย่าง : 지식이 많다 (ชิ-ชิ-กี มัน-ทา) – มีความรู้มาก

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog