ความผิดพลาด (실수)

ความผิดพลาด ภาษาเกาหลี 실수

ตัวอย่าง : 내 실수이다 (เน ชิล-ซู-อี-ดา) – เป็นความผิดพลาดของฉัน

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog