ความดี (선, 선생, 공덕)

ความดี ภาษาเกาหลี 선, 선생, 공덕

ตัวอย่าง : 선행을 하다 (ซอน-เฮ-งึล ฮา-ดา) – ทำความดี

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog