ควร (당연히, 마당히)

ควร ภาษาเกาหลี 당연히, 마당히

ตัวอย่าง : 마당히 가다 (มา-ดัง-ฮี คา-ดา) – ควรไป

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog