คล้าย (과/와 같다. 닮다, 비슷하다)

คล้าย ภาษาเกาหลี 과/와 같다. 닮다, 비슷하다

ตัวอย่าง : 얼굴이 부모님과 닮다 (ออล-กุ-รี พู-โม-นิม-ควา ทัม-ดา) – หน้าคล้ายพ่อแม่

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog