คล่อง (유창하다, 숙련되다)

คล่อง ภาษาเกาหลี 유창하다, 숙련되다

ตัวอย่าง : 말이 유창하다 (มา-รี ยู-ชัง-ฮา-ดา) – พูดคล่อง

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog